เพื่อนนักผจญภัย

กรุณาค้นหาชื่อตระกูลหรือชื่อตัวละครของเพื่อนที่ท่านอยากร่วมผจญภัยด้วย การร้องขอจะเสร็จสิ้นเมื่อกดปุ่มส่งคำขอ
ท่านสามารถตอบรับการร้องขอเป็นเพื่อนได้เมื่อเชื่อมต่อเข้า Black Desert

ค้นหา

รายชื่อเพื่อน

  • ชื่อตระกูล
    ตัวละครหลัก
    กิลด์
  • ไม่มีผลการค้นหา

    กรุณาตรวจสอบชื่อตระกูลหรือชื่อตัวละครของเพื่อนที่คุณจะเพิ่มอีกครั้ง
    กรุณาตรวจสอบว่าเลือกชื่อตระกูลหรือชื่อตัวละครถูกต้องหรือไม่
top