ค้นหากิลด์

กรุณาค้นหาชื่อกิลด์ที่ต้องการ
ท่านสามารถลงทะเบียนสมัครกิลด์ได้เมื่อเชื่อมต่อเข้า Black Desert

กิลด์ที่เพิ่งก่อตั้ง

 • ชื่อ
  ข้อมูลกิลด์
  วันก่อตั้งกิลด์
 • แคลน Musicians
  2019-11-11
 • กิลด์ BANANA
  2019-11-11
 • กิลด์ BESTBEFORE
  2019-11-11
 • กิลด์ TAsrha
  2019-11-11
 • กิลด์ Gyoza
  2019-11-11
 • กิลด์ WCanW
  2019-11-11
 • กิลด์ ValkyriesKingdom
  2019-11-11
 • กิลด์ SoloLeveling
  2019-11-11
 • แคลน DamagePerSecond
  2019-11-11
 • กิลด์ CRIMSON
  2019-11-11
1 2 3 4 5 ... 452
top