โปรไฟล์กิลด์

กะทิ

  • วันก่อตั้งกิลด์ 2020-03-18
  • วันก่อตั้งกิลด์ 2020-03-18
  • หัวหน้า Lv.62 พรรคบ้าง ไม่เปิดเผย
  • จำนวนสมาชิก 99คน ไม่เปิดเผย
  • สถานะการครอบครอง ไม่มี

ฝากคำพูดถึงกิลด์

โปรไฟล์อยู่ในสถานะไม่เปิดเผย

top