โปรไฟล์กิลด์

ขนมปัง

  • วันก่อตั้งกิลด์ 2019-09-12
  • วันก่อตั้งกิลด์ 2019-09-12
  • หัวหน้ากิลด์ Lv.58 Killerknight ไม่เปิดเผย
  • สมาชิกกิลด์ 6คน ไม่เปิดเผย
  • สถานะการครอบครอง ไม่มี

ฝากคำพูดถึงกิลด์

โปรไฟล์อยู่ในสถานะไม่เปิดเผย

top