โปรไฟล์กิลด์

เฮ้ย

  • วันก่อตั้งกิลด์ 2020-04-19
  • วันก่อตั้งกิลด์ 2020-04-19
  • หัวหน้า Lv.61 นัวเนียร์ ไม่เปิดเผย
  • จำนวนสมาชิก 77คน ไม่เปิดเผย
  • สถานะการครอบครอง ไม่มี

ฝากคำพูดถึงกิลด์

โปรไฟล์อยู่ในสถานะไม่เปิดเผย

top