โปรไฟล์กิลด์

ไดโนเสาเขย่าโลก

  • วันก่อตั้งกิลด์ 2020-12-09
  • วันก่อตั้งกิลด์ 2020-12-09
  • หัวหน้า Lv.62 ่PHANTOM ไม่เปิดเผย
  • จำนวนสมาชิก 93คน ไม่เปิดเผย
  • สถานะการครอบครอง ไม่มี

ฝากคำพูดถึงกิลด์

โปรไฟล์อยู่ในสถานะไม่เปิดเผย

top