โปรไฟล์กิลด์

่่ViOL3NTe่

  • วันก่อตั้งกิลด์ 2019-12-17
  • วันก่อตั้งกิลด์ 2019-12-17
  • หัวหน้ากิลด์ Lv.62 Veteran ไม่เปิดเผย
  • สมาชิกกิลด์ 15คน ไม่เปิดเผย
  • สถานะการครอบครอง ไม่มี

ฝากคำพูดถึงกิลด์

โปรไฟล์อยู่ในสถานะไม่เปิดเผย

top