โปรไฟล์กิลด์

BLAZE

  • วันก่อตั้งกิลด์ 2019-05-15
  • วันก่อตั้งกิลด์ 2019-05-15
  • หัวหน้า Lv.62 Jaisaard ไม่เปิดเผย
  • จำนวนสมาชิก 35คน ไม่เปิดเผย
  • สถานะการครอบครอง สาธารณรัฐคาลเพออน

ฝากคำพูดถึงกิลด์

โปรไฟล์อยู่ในสถานะไม่เปิดเผย

top

(เวลาจำกัด)แพ็คเกจของขวัญฟรี