โปรไฟล์กิลด์

CORRUPTION

  • วันก่อตั้งกิลด์ 2019-05-11
  • วันก่อตั้งกิลด์ 2019-05-11
  • หัวหน้ากิลด์ Lv.56 Gigarus ไม่เปิดเผย
  • สมาชิกกิลด์ 70คน ไม่เปิดเผย
  • สถานะการครอบครอง ไม่มี

ฝากคำพูดถึงกิลด์

โปรไฟล์อยู่ในสถานะไม่เปิดเผย

top