Black Desert Remastered

โปรไฟล์กิลด์

Ezra

  • วันก่อตั้งกิลด์ 2020-06-05
  • วันก่อตั้งกิลด์ 2020-06-05
  • หัวหน้า Lv.62 แมวสามสีในเวเรีย ไม่เปิดเผย
  • จำนวนสมาชิก 94คน ไม่เปิดเผย
  • สถานะการครอบครอง สาธารณรัฐเมเดีย

ฝากคำพูดถึงกิลด์

โปรไฟล์อยู่ในสถานะไม่เปิดเผย

top
ระยะเวลาจำกัด แพ็คเกจภูเขาหิมะแห่งนิรันดร์ ซื้อแพ็คเกจภูเขาหิมะแห่งนิรันดร์

(เวลาจำกัด)แพ็คเกจของขวัญฟรี