โปรไฟล์กิลด์

FlyingDutchman

  • วันก่อตั้งกิลด์ 2018-01-26
  • วันก่อตั้งกิลด์ 2018-01-26
  • หัวหน้ากิลด์ Lv.58 SepherothZ ไม่เปิดเผย
  • สมาชิกกิลด์ 27คน ไม่เปิดเผย
  • สถานะการครอบครอง ไม่มี

ฝากคำพูดถึงกิลด์

โปรไฟล์อยู่ในสถานะไม่เปิดเผย

top