โปรไฟล์กิลด์

Illuminati

  • วันก่อตั้งกิลด์ 2018-01-10
  • วันก่อตั้งกิลด์ 2018-01-10
  • หัวหน้ากิลด์ Lv.62 Darkseeker ไม่เปิดเผย
  • สมาชิกกิลด์ 74คน ไม่เปิดเผย
  • สถานะการครอบครอง สาธารณรัฐคาลเพออน

ฝากคำพูดถึงกิลด์

โปรไฟล์อยู่ในสถานะไม่เปิดเผย

top