โปรไฟล์กิลด์

ROACHNEST

  • วันก่อตั้งกิลด์ 2018-01-27
  • วันก่อตั้งกิลด์ 2018-01-27
  • หัวหน้ากิลด์ Lv.64 Beavero ไม่เปิดเผย
  • สมาชิกกิลด์ 81คน ไม่เปิดเผย
  • สถานะการครอบครอง สาธารณรัฐคาลเพออน

ฝากคำพูดถึงกิลด์

โปรไฟล์อยู่ในสถานะไม่เปิดเผย

top