โปรไฟล์กิลด์

SAVIOR

  • วันก่อตั้งกิลด์ 2018-01-10
  • วันก่อตั้งกิลด์ 2018-01-10
  • หัวหน้า Lv.62 VOLE ไม่เปิดเผย
  • จำนวนสมาชิก 100คน ไม่เปิดเผย
  • สถานะการครอบครอง สาธารณรัฐคาลเพออน

ฝากคำพูดถึงกิลด์

โปรไฟล์อยู่ในสถานะไม่เปิดเผย

top