โปรไฟล์กิลด์

SLUMDOG

  • วันก่อตั้งกิลด์ 2020-04-07
  • วันก่อตั้งกิลด์ 2020-04-07
  • หัวหน้ากิลด์ Lv.62 Yonko ไม่เปิดเผย
  • สมาชิกกิลด์ 1คน ไม่เปิดเผย
  • สถานะการครอบครอง ไม่มี

ฝากคำพูดถึงกิลด์

โปรไฟล์อยู่ในสถานะไม่เปิดเผย

top