โปรไฟล์กิลด์

SVENGALI

  • วันก่อตั้งกิลด์ 2018-03-11
  • วันก่อตั้งกิลด์ 2018-03-11
  • หัวหน้ากิลด์ Lv.63 DERVARIEERU ไม่เปิดเผย
  • สมาชิกกิลด์ 90คน ไม่เปิดเผย
  • สถานะการครอบครอง ไม่มี

ฝากคำพูดถึงกิลด์

โปรไฟล์อยู่ในสถานะไม่เปิดเผย

top