โปรไฟล์กิลด์

TheExiles

  • วันก่อตั้งกิลด์ 2018-01-22
  • วันก่อตั้งกิลด์ 2018-01-22
  • หัวหน้ากิลด์ Lv.61 Loremipsum ไม่เปิดเผย
  • สมาชิกกิลด์ 76คน ไม่เปิดเผย
  • สถานะการครอบครอง ไม่มี

ฝากคำพูดถึงกิลด์

โปรไฟล์อยู่ในสถานะไม่เปิดเผย

top