โปรไฟล์กิลด์

TheVoiD

  • วันก่อตั้งกิลด์ 2018-02-08
  • วันก่อตั้งกิลด์ 2018-02-08
  • หัวหน้ากิลด์ Lv.25 ExodusIXI ไม่เปิดเผย
  • สมาชิกกิลด์ 3คน ไม่เปิดเผย
  • สถานะการครอบครอง ไม่มี

ฝากคำพูดถึงกิลด์

โปรไฟล์อยู่ในสถานะไม่เปิดเผย

top