โปรไฟล์กิลด์

Valhalla

  • วันก่อตั้งกิลด์ 2018-01-15
  • วันก่อตั้งกิลด์ 2018-01-15
  • หัวหน้า Lv.62 Butsr ไม่เปิดเผย
  • จำนวนสมาชิก 79คน ไม่เปิดเผย
  • สถานะการครอบครอง ไม่มี

ฝากคำพูดถึงกิลด์

โปรไฟล์อยู่ในสถานะไม่เปิดเผย

top