โปรไฟล์กิลด์

Vtuber

  • วันก่อตั้งกิลด์ 2020-04-13
  • วันก่อตั้งกิลด์ 2020-04-13
  • หัวหน้ากิลด์ Lv.61 Vtuberไทย ไม่เปิดเผย
  • สมาชิกกิลด์ 5คน ไม่เปิดเผย
  • สถานะการครอบครอง ไม่มี

ฝากคำพูดถึงกิลด์

โปรไฟล์อยู่ในสถานะไม่เปิดเผย

top