เพื่อนนักผจญภัย

กรุณาค้นหาชื่อตระกูลหรือชื่อตัวละครของเพื่อนที่ท่านอยากร่วมผจญภัยด้วย กำลังหาเพื่อนนักผจญภัยใน Black Desert อยู่หรือเปล่า
ท่านสามารถค้นหาเพื่อนนักผจญภัยได้โดยการค้นหาในช่องค้นหา

ค้นหา

ผลจากการค้นหานักผจญภัย

  • ชื่อตระกูล
    ตัวละครหลัก
    กิลด์
  • ไม่มีผลการค้นหา

    กรุณาตรวจสอบชื่อตระกูลหรือชื่อตัวละครของเพื่อนที่คุณจะเพิ่มอีกครั้ง
    กรุณาตรวจสอบว่าเลือกชื่อตระกูลหรือชื่อตัวละครถูกต้องหรือไม่
top