sub visual

Client Download

เริ่มการผจญภัยได้แล้วตอนนี้

เลือกตัวละครหลักหลังจากที่ทำการสร้างตัวละครในเกม หรือทำการตั้งชื่อเล่น

  แฟ้มรูปความงาม

  แฟ้มรูปความงาม คืออะไร?

  • ท่านสามารถดูรูปร่างหน้าตาตัวละครที่นักผจญภัยท่านอื่นบันทึกได้ที่หน้า [แฟ้มรูปความงาม]
  • ท่านสามารถทำการลงทะเบียนรูปร่างหน้าตาได้ภายในเกม และสามารถดู, แนะนำ และแสดงความคิดเห็นได้ภายในเว็บไซต์
  • [นักออกแบบ TOP 50] อันดับผู้ออกแบบรูปร่างหน้าตาเป็นครั้งแรก
  • ต่อให้นักผจญภัยท่านอื่นนำรูปลักษณะของนักออกแบบไปปรับแต่ง ข้อมูลของนักออกแบบต้นฉบับจะคงอยู่

  โฟลเดอร์ของฉัน คืออะไร?

  • ท่านสามารถดูรูปร่างหน้าตาตัวละครที่บันทึกไว้ได้ที่หมวดหมู่ [แฟ้มของฉัน]
  • - ท่านสามารถตรวจสอบรูปลักษณะแบบร่างที่บักทึกไว้ในอัลบั้มความงามและนำมาใส่ที่ตัวละครของท่านได้ทันที
  Loading