sub visual

Client Download

แจ้งเตือน (ระบบ)

more

คำถามที่พบบ่อย

ค้นหาปัญหา
search
 • อยากลบทักษะต้องทำอย่างไร?

  ท่านสามารถเรียกคืนคะแนนทักษะที่ใช้หากยังไม่ถึงเลเวล 56 โดยการ [ กด 'K' > กด 'รีเซ็ตทั้งหมด' ]

 • เรีียกใช้ระยะไกลแล้ว แต่ม้าไม่อยู่ในคอกม้าต้องทำอย่างไร?

  หากมีของท่านถือไอเทมอยู่ ม้าจะถูกย้ายไปยังคอกม้าที่ไกล้ที่สุดจากจุดที่ม้าอยู่

  ในกรณีนี้ ท่านจำเป็นต้องไปยังคอกม้านั้นเพื่อเรียกใช้

  * สินค้าการค้าที่อยู่ในกระเป๋าม้าอาจมีความเสียหายเมื่อเรียกระยะไกล

 • ค้นหาม้าที่ตายแล้วได้อย่างไร?

  หากรูปม้าที่อยู่ด้านซ้ายบนของหน้าจอเกมหาย แสดงว่าม้าของท่านได้ถูกย้ายไปยังคอกม้าเพราะถูกโจมตี

  ท่านสามารถทำการฟื้นฟูโดยคุยกับผู้ดูแลคอกม้า และเรียกใช้ใหม่ได้

  หากท่านไม่มีเงินในกระเป๋าหรือคลังเก็บของพอ ท่านจะไม่สามารถฟื้นฟูได้

 • สินค้าการค้าที่อยู่ในม้าหาย ต้องทำอย่างไร?

  หากสินค้าการค้าที่อยู่ในม้าหาย กรุณาตรวจสอบว่าท่านได้เรียกใช้ระยะไกล, ฟื้นฟู หรือปล่าว

  เพราะสินค้าการค้าอาจมีความเสียหาย หากม้าตาย หรือ เรียกใช้ระยะไกล

  ท่านจึงต้องระวังหากม้าของท่านมีสินค้าการค้าอยู่

 • เพิ่มคะแนนมิตรภาพ NPC ได้อย่างไร?

  วิธีหลักในการเพิ่มคะแนนมิตรภาพคือการสนทนากับ NPC คือสนทนาโดยการ [ กด 'R' > กด 'สนทนา' ] กับ NPC ที่ต้องการ

  คะแนนมิตรภาพจะไม่เพิ่มขึ้นหากล้มเหลวในการสนทนา ท่านไม่สามารถสนทนาหากไม่มีความรู้ที่ NPC สนใจหรือกำลังเพียงพอ

   

  เมื่อเริ่มการสนทนา ท่านสามารถเลือกความรู้ต่าง ๆ ใส่ในช่องในราศี และดำเนินการสนทนา ซึ่งจะมีผลตามค่าความสนใจและ ความชอบ

  - ความสนใจ : เพิ่มอัตราสำเร็จในการสนทนา

  - ความชอบ : เพิ่มคะแนนมิตรภาพที่ได้รับ

  หลังจากที่สนทนาเสร็จแล้ว ท่านสามารถพูดคุยต่อเนื่องเพื่อรับคะแนนเพิ่ม แต่ต้องระวังเพราะหากล้มเหลว คะแนนที่ได้รับมาจะหายไปด้วย

  อีกวิธีที่สามารถเพิ่มคะแนนมิตรภาพคือการทักทายกับ NPC โดยจะเสียกำลัง 3 ในการทักทาย เราแนะนำให้ใช้วิธีนี้สำหรับนักผจญภัยที่ไม่มีความรู้เพื่อสนทนากับ NPC

prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next

ยังไม่ได้รับการแก้ปัญหา? แก้ปัญหาโดยการแจ้งปัญหา 1:1

แจ้งปัญหา 1:1
close