sub visual

Client Download

แจ้งเตือน (ระบบ)

more

แจ้งปัญหา 1:1

ค้นหาปัญหา
search

หากยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ กรุณาติดต่อมาทาง แจ้งปัญหา 1:1

อีเมล
หมวดหมู่ปัญหา
[ ข้อควรทราบ : เกี่ยวกับการแจ้งปัญหา HACK ]
รหัสภาษา
หัวข้อ
เนื้อหา

※ ขนาดไฟล์จะต้องไม่เกิน 5MB

※ สามารถอัพโหลดได้เฉพาะไฟล์ : jpg, gif, png, txt, log, docx, doc, pdf

※ ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนสำหรับแต่ละรูปแบบ

ท่านสามารถปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาบัญชีที่ถูกแฮคหรือขโมยโดยผู้อื่น
 1. 1. วัตถุประสงค์ในการปรึกษาปัญหา คือการกู้คืนข้อมูลที่เสียหาย
 2. 2. ผู้เสียหายจะต้องทำการแจ้งภายใน 15 วัน เนื่องจากข้อมูลภายในเกม มีระยะเวลาในการเก็บ 15 วัน
 3. 3. ผู้เสียหายจะต้องทำการยืนยันข้อมูลบัญชีพร้อมความเป็นเจ้าของ เพื่อการตรวจสอบและดำเนินเรื่อง
 4. 4. หลังจากที่ทำการแจ้งปัญหาเข้ามา ทีมงานจะทำการติดต่อและแนะนำวิธียืนยันข้อมูลบัญชีให้กับผู้เสียหาย
 5. 5. ทีมงานจะไม่สามารถดำเนินเรื่องให้ได้ ในกรณีที่ผู้เสียหายไม่ทำการยืนยันข้อมูลบัญชี หลังจากที่ทีมงานได้ติดต่อไป
 6. 6. ผู้เสียหาย จะไม่สามารถเปลี่ยนเนื้อหาที่แจ้งเข้ามาได้ หลังเสร็จสิ้นขั้นตอนในการส่ง และจะไม่สามารถแจ้งปัญหา ด้วยเนื้อหาเดียวกัน 7 วัน
 7. 7. หากพบว่ามีการหลอกลวงหรือแจ้งความเท็จ ทีมงานสามารถทำการระงับบัญชี โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าตาม
 8. 8. ทีมงานไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบให้ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ :
  • - ในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากความไม่ระมัดระวังของผู้เล่น เช่น เผยแพร่ข้อมูลส่วน หรือใช้บัญชีร่วมกับผู้อื่น
  • - ในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากบัญชีหรือสินค้าที่มีการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายด้วยเงินจริง (นอกระบบเกม)
  • - ในกรณีที่ผู้แจ้ง ไม่สามารถยืนยันข้อมูลบัญชีหรือความเป็นเจ้าของ
  • - ในกรณีที่แจ้งปัญหา หลังเกิดเหตุ 15 วัน
  • - ในกรณีที่เกิดเหตุนอกเหนือนโยบายของบริษัท
 9. 9. เพื่อปกป้องความเสียหายอื่นๆ ในอนาคต กรุณาทำการเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชี ก่อนดำเนินการแจ้งปัญหา
close