เว็บบอร์ด

บอร์ดทั่วไป
((แจ้งเตือน จดหมาย ของขวัญจาก J ))
Windness 2020-01-06 07:38
215 0 0
# 1

 เนื่องจากของขวัญจาก J  (ใบดรอป)
จะถูกลบจากจดหมาย(B) ในวันที่8 อย่าลืมรับเด็ดขาด 
โดยหลังจากรับจากจดหมายแล้ว ใบดรอปจะมีอายุ30วันนับจากที่รับ
2020-01-06

ชื่อตัวละคร Windness
ตัวละครหลัก เรนเจอร์
Lv ไม่เปิดเผย
  • มือใหม่ 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
ข้อคิดเห็นหัวข้อ((แจ้งเตือน จดหมาย ของขวัญจาก J ))
top