เว็บบอร์ด

บอร์ดทั่วไป
ไอเทมเควสหาย
BenzFon 2020-03-11 15:57
393 0 2
# 1

1.ชื่อไอเทม : เกราะพลังเวทควบแน่น

2.ไอเทมที่ต้องการกู้คืน : 1

3.ไอเทม ก่อนถูกลบหรือหาย : กระเป๋า

4.รายละเอียดปัญหา : เกราะพลังเวทควบแน่นหายไป ไม่สามารถส่งเควส แลกเปลี่ยนเกราะพลังเวท II ได้

5.ไอดีจาก : Steam

7. ท่านตกลงตามเนื้อหาการกู้คืนไอเทมตามที่ระบุไว้ในนโยบายการใช้งานหรือไม่ (ตกลง /ปฏิเสธ) :ตกลง

2020-03-11

ชื่อตัวละคร BenzFon
ตัวละครหลัก เบอร์เซิร์กเกอร์
Lv 57
  • มือใหม่ 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
ข้อคิดเห็นหัวข้อไอเทมเควสหาย
top