เว็บบอร์ด

ลงขายชุดแฟร์แต่ระบบไม่ขายตามราคาที่กำหนด
Exorcscih 2020-05-08 01:17
425 1 0 0
# 1
วันที่แก้ไขล่าสุด : 2020-05-08

ตัวอย่างเช่น ต้องการขายชุด A ในราคา 120 ล้าน แต่ระบบลงขายให้ในราคา 100 ล้าน 

ไม่เกี่ยวกับหักภาษีเกี่ยวกับคนที่พรีออเดอร์ไว้

ชื่อตัวละคร Exorcscih
ตัวละครหลัก ซอเซอร์เรส
Lv 60
# 2
วันที่แก้ไขล่าสุด : 2020-05-08

ตอนขายสามารถเลือกราคาได้ ถ้าไม่ได้เลือกราคา ระบบจะเลือกราคาที่มีคนพรีออเดอร์ไว้แทน

 

จะเลือกขายได้ในช่วงราคาที่ระบบกำหนดไว้ ถ้ามีคนซื้อบ่อยๆ  ราคาสูงสุดก็จะเพิ่มขึ้น

ในรูปที่มีเครื่องหมาย % คือราคาสูงที่สุดแล้ว จะไม่เพิ่มไปมากกว่านี้

 

แต่ถ้าไอเทมที่ไม่ค่อยมีคนซื้อ ราคายังไม่สูงที่สุด(ไม่มีเครื่องหมาย %)

ก็จะเลือกช่วงราคาได้ไม่สูงเท่าไอเทมที่คนซื้อบ่อย

ชื่อตัวละคร Chito
ตัวละครหลัก ซอเซอร์เรส
Lv 63
ข้อคิดเห็นหัวข้อลงขายชุดแฟร์แต่ระบบไม่ขายตามราคาที่กำหนด
top

(เวลาจำกัด)แพ็คเกจของขวัญฟรี