เว็บบอร์ด

#อื่นๆ
ตีบวกอุปกรณ์ทูบัลล่าให้เป็นระดับเอกยังไงครับ ?
Maytuszu 2020-06-12 00:11
458 1 1 0
# 1
วันที่แก้ไขล่าสุด : 2020-06-12

ตีบวกอุปกรณ์ทูบัลล่าให้เป็นระดับเอกยังไงครับ ?

ชื่อตัวละคร Maytuszu
ตัวละครหลัก อาร์เชอร์
Lv 60
# 2
วันที่แก้ไขล่าสุด : 2020-06-12

ใช้ หินดำแห่งกาลเวลา, หินดำเวทมนตร์ฟอกบริสุทธิ์

 

https://www.th.playblackdesert.com/News/Notice/Detail?boardNo=3998

 

ไอเทม 

การใช้งาน 

หินดำแห่งกาลเวลา 

- เสริมประสิทธิภาพอุปกรณ์ทูบัลล่า   

- แลกเปลี่ยนคำแนะนำของบาลค์ 

หินดำเวทมนตร์ฟอกบริสุทธิ์ 

- เสริมประสิทธิภาพคงที่ให้กับอุปกรณ์ทูบัลล่า  

(สามารถเสริมประสิทธิภาพได้สูงสุดระดับ ตรี (III) ขึ้นอยู่กับจำนวนวัตถุดิบ) 

แร่ทูบัลล่า  

- แลกเปลี่ยนอุปกรณ์, เครื่องประดับทูบัลล่า 

 

ไอเทม 

คำอธิบาย 

  

หินดำเวทมนตร์ฟอกบริสุทธิ์  

ไอเทมที่สามารถนำไปเสริมประสิทธิภาพอุปกรณ์ทูบัลล่าตั้งแต่ระดับ เอก (I) จนถึงระดับ ตรี (III) 

  

- จำนวนที่ต้องการเมื่อเสริมประสิทธิภาพระดับเอก (I)  : 10 อัน 

- จำนวนที่ต้องการเมื่อเสริมประสิทธิภาพระดับโท (II) : 20 อัน 

- จำนวนที่ต้องการเมื่อเสริมประสิทธิภาพระดับตรี (III) : 30 อัน 

 
 

เมื่อทำการเสริมประสิทธิภาพ ความทนทานของอุปกรณ์จะลดลง 50 

 

พื้นที่ล่าที่สามารถรับหินดำแห่งกาลเวลา 

พลังโจมตีที่แนะนำ 

ถิ่นฐานชนเผ่าบาซิม 

100  

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นากาทะเลทราย  

100  

หุบเขาทิเทียม 

100  

วิหารพระจันทร์เสี้ยว 

140  

ซ่องกลุ่มโจรกาฮาซ 

140  

ป่าโพลี่ 

160  

ถิ่นฐานพาดิวส์  

190  

พื้นที่ล่าที่สามารถรัหินดำเวทมนตร์ฟอกบริสุทธิ์ 

พลังโจมตีที่แนะนำ 

ซากปรักหักพังคาดรี  

140  

รังวารากอน  

165  

ถ้ำพรอตี้  

170  

พื้นที่ล่าที่สามารถรับแร่ทูบัลล่า  

พลังโจมตีที่แนะนำ 

ถ้ำบาซิลิสก์  

190  

ทุ่งทัฟทาร์  

190  

คุกฟิลลาคูห์  

210  

เหมืองแร่กำมะถันลูด  

210 

ชื่อตัวละคร Chito
ตัวละครหลัก ซอเซอร์เรส
Lv 63
ข้อคิดเห็นหัวข้อตีบวกอุปกรณ์ทูบัลล่าให้เป็นระดับเอกยังไงครับ ?
top

(เวลาจำกัด)แพ็คเกจของขวัญฟรี