เว็บบอร์ด

เสนอแนะเนื้อหาเกม
เควสซีซั่นวันที่22
Ongkoz 2020-07-09 22:54
ยอดผู้เข้าชม 127 ความคิดเห็น 0 อัน
# 1

เควสซีซั่นพุคาร์วันที่22หลังจากคุยกับไวด้าแล้วทำอย่างไรต่อถึงจะสำเร็จเควส

2020-07-09

ชื่อตัวละคร Ongkoz
ตัวละครหลัก อาร์เชอร์
Lv56
# 2

รับความรู้เกี่ยวกับผู้คนของเม็ดทรายบาซาร์

 

คุยกับNPCทุกคนในเมือง

2020-07-09

ชื่อตัวละคร Chito
ตัวละครหลัก ซอเซอร์เรส
Lv63
top