Black Desert Remastered

เว็บบอร์ด

"หน้าพอปั้นได้"
StuckyMCU 2020-09-18 07:24
190 0 0 0
# 1
วันที่แก้ไขล่าสุด : 2020-09-18

"หน้าพอปั้นได้ แต่หุ่นแบบนี้ เราทำอะไรไม่ได้ เพราะผู้สร้างไม่ยอมให้เราเข้ายิม"

 

"หน้าพอปั้นได้"

ชื่อตัวละคร StuckyMCU
ตัวละครหลัก สไตรเกอร์
Lv 62
ข้อคิดเห็นหัวข้อ"หน้าพอปั้นได้"
top
ระยะเวลาจำกัด แพ็คเกจภูเขาหิมะแห่งนิรันดร์ ซื้อแพ็คเกจภูเขาหิมะแห่งนิรันดร์

(เวลาจำกัด)แพ็คเกจของขวัญฟรี