เว็บบอร์ด

สกรีนช็อต / วีดีโอ
[ONE] Hello everyone, nice to you all. :D
Eleanoreva 2021-02-28 17:10
54 1 0
# 2

Welcome to black desert :D

2021-02-28

ชื่อตัวละคร Eleanoreva
ตัวละครหลัก โนวา
Lv 12
  • มือใหม่ 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
ข้อคิดเห็นหัวข้อ[ONE] Hello everyone, nice to you all. :D
top