เว็บบอร์ด

บอร์ดทั่วไป
ของบอส season
Ayrinn 2021-03-30 18:29
96 1 0
# 1

ถ้าเราเอาอาวุธอเวคไปเเลกของบอสเราจะได้อะไรระหว่างดันเดเลียน หรือ ดวงดาวเหรอครับ หรือมันมีให้เราเลือก

2021-03-30

ชื่อตัวละคร Ayrinn
ตัวละครหลัก ชายย์
Lv 56
  • มือใหม่ 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
# 2

ดันเดลเลียน

 

อุปกรณ์ทูบัลล่า

อุปกรณ์บอส

เกราะทูบัลล่า

เกราะต้นไม้วิญญาณทึ่ม

รองเท้าทูบัลล่า

รองเท้ามอสคาห์น

ถุงมือทูบัลล่า

ถุงมือเบกก์

หมวกทูบัลล่า

หมวกกีอัส

อาวุธหลักทูบัลล่า

อาวุธหลักคจาคาร์

อาวุธเสริมทูบัลล่า

อาวุธเสริมคูทุม

อาวุธปลุกพลังทูบัลล่า

อาวุธปลุกพลังดันเดลเลียน

 

อุปกรณ์ทูบัลล่า

อุปกรณ์บอส

รองเท้าทูบัลล่า เอก (I)

รองเท้ามอสคาห์น +15

รองเท้าทูบัลล่า โท (II)

รองเท้ามอสคาห์น เอก (I)

รองเท้าทูบัลล่า ตรี (III)

รองเท้ามอสคาห์น โท (II)

รองเท้าทูบัลล่า จัตวา (IV)

รองเท้ามอสคาห์น ตรี (III)

รองเท้าทูบัลล่า เบญจ (V)

รองเท้ามอสคาห์น จัตวา (IV)

2021-03-30

ชื่อตัวละคร Chito
ตัวละครหลัก ซอเซอร์เรส
Lv 63
  • มือใหม่ 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
ข้อคิดเห็นหัวข้อของบอส season
top