เว็บบอร์ด

[งานเลี้ยงไฮเดล 2564]
Morrikaendi 2021-06-19 19:05
57 0 0 0
# 1
วันที่แก้ไขล่าสุด : 2021-06-19

ถึงไม่ได้รับเลือกเข้าไปในงาน แต่ก็ดูผ่านจอทีวีและร่วมเล่นกิจกรรมก็ได้ฮะ ‘งานเลี้ยงไฮเดล Black Desert ประจำปี 2564’! 

 

ชื่อตัวละคร Morrikaendi
ตัวละครหลัก ดาร์คไนท์
Lv 61
ข้อคิดเห็นหัวข้อ[งานเลี้ยงไฮเดล 2564]
top

(เวลาจำกัด)แพ็คเกจของขวัญฟรี