Black Desert Remastered

เว็บบอร์ด

[พักร้อน] แวะเช็คอินหาดเธอร์เมียน
Katzz 2021-08-05 09:45
142 0 1 0
# 1
วันที่แก้ไขล่าสุด : 2021-08-05

ชื่อตัวละคร Katzz
ตัวละครหลัก ดาร์คไนท์
Lv 62
ข้อคิดเห็นหัวข้อ[พักร้อน] แวะเช็คอินหาดเธอร์เมียน
top
ระยะเวลาจำกัด แพ็คเกจภูเขาหิมะแห่งนิรันดร์ ซื้อแพ็คเกจภูเขาหิมะแห่งนิรันดร์

(เวลาจำกัด)แพ็คเกจของขวัญฟรี