เว็บบอร์ด

อยากให้มี log ว่าใครในกิลรับ-ส่งเควสกิล
KoteDark 2021-08-21 12:51
79 1 0 0
# 1
2021-08-21

อยากให้มี log (ความเคลื่อนไหว) ว่าใครในกิลรับ-ส่งเควสกิล หรือยกเลิกเควสกิล สงสัยว่ามีคนรับเควสมาทำแล้วไม่ส่งเควส กดยกเลิกทิ้งเพื่อรับเควสต่อเลย อยากได้หลักฐานมามัดตัวให้ชัดเจนก่อนจะจัดการในขั้นต่อไป

ชื่อตัวละคร KoteDark
ตัวละครหลัก เทเมอร์
Lv 63
ข้อคิดเห็นหัวข้ออยากให้มี log ว่าใครในกิลรับ-ส่งเควสกิล
top

(เวลาจำกัด)แพ็คเกจของขวัญฟรี