เว็บบอร์ด

เกมนี้ไม่มีระบบ Fast Travel เหรอครับ ?
Blims 2018-12-24 11:21
434 0 0 0
ความคิดเห็นที่ถูกลบ
ความคิดเห็นที่ถูกลบ
# 3
วันที่แก้ไขล่าสุด : 2018-12-29

ระบบมีพาหนะหลายชนิดในการเดินทางคับ เช่น ม้า อูฐ ช้าง รวมไปถึง เรือ หากท่านมีม้า เทียร์ สูงๆ การเดินจากคาพริออนไปเมเดีย เป็นเรื่องง่ายมากคับ

อีกทั้งความรู้ใหม่ๆ ที่อยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อเอามาเพิ่มเติมเป็นค่าพลังงานคับ

ชื่อตัวละคร ผู้สังเกตการณ์
ตัวละครหลัก อาร์เชอร์
Lv 15
ความคิดเห็นที่ถูกลบ
ข้อคิดเห็นหัวข้อเกมนี้ไม่มีระบบ Fast Travel เหรอครับ ?
top

(เวลาจำกัด)แพ็คเกจของขวัญฟรี