เว็บบอร์ด

สกรีนช็อต / วีดีโอ
[ครบรอบ 1 ปี Black Desert] คุ้นเคย
Parthenia 2019-01-14 00:06
119 0 0
# 1

เบื่อฟาร์มก็มาพักผ่อนที่เมือง

ตระกูล : Teredopey

Facebook Screenshot Shared Link :

www.facebook.com/photo.php?fbid=565611867244077&set=a.159927831145818&type=3&theater

2019-01-14

ชื่อตัวละคร Parthenia
ตัวละครหลัก มิสติก
Lv 58
  • มือใหม่ 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
ข้อคิดเห็นหัวข้อ[ครบรอบ 1 ปี Black Desert] คุ้นเคย
top