เว็บบอร์ด

สกรีนช็อต / วีดีโอ
[ครบรอบ 1 ปี Black Desert]เส้นทางนักล่า
MariaYoshino 2019-01-14 01:10
152 0 0
# 1

จากอดีตพรานล่าสัตว์ระดับฝึกหัดสู่พรานล่าสัตว์ระดับสูงในปัจจุบัน

HASRAH CLIFF สถานที่ล่าอสูรค้างคาวขนาดใหญ่

My Home

ของรางวัลจากการล่าสัตว์

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2531337036882148&set=pcb.2531337336882118&type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2531337026882149&set=pcb.2531337336882118&type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2531337063548812&set=pcb.2531337336882118&type=3&theater

2019-01-14

ชื่อตัวละคร MariaYoshino
ตัวละครหลัก ซอเซอร์เรส
Lv 60
  • มือใหม่ 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
ข้อคิดเห็นหัวข้อ[ครบรอบ 1 ปี Black Desert]เส้นทางนักล่า
top