เว็บบอร์ด

[PROL0GUE GUILD] PVE PVP & Life Skill ครบทุกรูปแบบ
Anamnesis 2019-09-18 16:37
423 0 3 0
# 1
วันที่แก้ไขล่าสุด : 2019-09-18

PROLOGUE GUILD INTRODUCTION

--------------------------------------------------------------------------------------

PROL0GUE GUILD

            รับสมัครสมาชิกเน้น Active Player 

กิลด์สายชิว ไม่บังคับวอร์ ไม่บังคับเข้าร่วมกิจกรรมกิลด์ เน้นความสมัครใจ
มีผู้เล่นทำคอนเทนต์ด้าน Life Skill ทุกด้าน สามารถสอนได้
      กฏหลักประจำกิลด์ 
1. ไม่เกรียนผู้เล่นอื่น (การสร้างความเดือดร้อนให้ผู้เล่นอื่น)

2. ไม่สกิลปาก (พิมข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น)

--------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อตัวละคร Anamnesis
ตัวละครหลัก ดาร์คไนท์
Lv 62
ข้อคิดเห็นหัวข้อ[PROL0GUE GUILD] PVE PVP & Life Skill ครบทุกรูปแบบ
top

(เวลาจำกัด)แพ็คเกจของขวัญฟรี