กำลังทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ เพื่อบริการที่ดียิ่งขึ้น

■ ปิดปรับปรุงเว็บไซต์ (13 พฤศจิกายน 2562)

■ ปิดปรับปรุงเว็บไซต์ (13 พ.ย. 2562)
- ระยะเวลา : เวลา 04:00 ~ 05:00 น.

【ผลกระทบ】
※ ไม่สามารถเข้าถึงบริการบนเว็บไซต์ได้

จาก Black Desert