เว็บบอร์ด

#อื่นๆ
item ชิ้นสำคัญต่างๆไว้ออกเรือ พกไว้ไม่มีลอยคอ
FinalStorm 2019-09-26 13:45
611 0 0 0
# 1
วันที่แก้ไขล่าสุด : 2019-09-26

item จำเป็นในการออกเรือ

ชื่อตัวละคร FinalStorm
ตัวละครหลัก ซอเซอร์เรส
Lv 62
ข้อคิดเห็นหัวข้อitem ชิ้นสำคัญต่างๆไว้ออกเรือ พกไว้ไม่มีลอยคอ
top

(เวลาจำกัด)แพ็คเกจของขวัญฟรี