เว็บบอร์ด

#อื่นๆ
สะเก็ดแห่งโยนา EP.2
Tubbomi 2019-09-27 01:11
1342 1 1 0
# 1
วันที่แก้ไขล่าสุด : 2019-09-27

 ะ  ก็   ห่   ย  า

คราฟประดับ กรณีที่เช่าบ้าน

- ในการคราฟประดับที่เช่าบ้าน สามารถขายทอดตลอดกลางได้ และยังสามารถนำไปตีบวกเพื่อเพิ่มมูลค่าได้อีกด้วย 

- มีประดับทั้งหมด 6 ชิ้น คือ สร้อยเซรัป แหวนผู้พิทักษ์คาดรี เข้มขัดเซนทอร์ สร้อยซีซิล แหวนผู้พิทักษ์พระจันทร์เสี้ยว เข็มขัดบาซิลิซ

คราฟประดับ กรณีเช่าบ้านใช้อะไรบ้างนะ 

คราฟประดับ กรณีคราฟคาโพเทีย

- คราฟประดับคาโพเทีย ต้องมีเลเวลเท่ากับประดับก่อนถึงจะคราฟได้ และต้องเอาตัวเลเวลเท่ากับประดับในการคราฟ เช่น ในไอดีมีตัววิทซ์ เลเวล 62 สามารถคราฟต่างหูคาโพเทียได้ แต่ไม่สามารถคราฟเข็มขัดคาโพเทียที่มีเลเวล 63 ได้

- สามารถคราฟได้ โดยการกดตัว L เป็นสัญลักษณ์รูปค้อน ชื่อ การผลิต 

- วัตถุดิบในการคราฟ 

ประดับแต่ละชิ้น สามารถหลอมสะเก็ดโยนาได้กี่ชิ้นกันนะ

ชื่อตัวละคร Tubbomi
ตัวละครหลัก เทเมอร์
Lv 61
# 2
วันที่แก้ไขล่าสุด : 2019-09-27

ขอเสริมข้อมูลเพิ่มเติมจากPatch Notes

สะเก็ดแห่งโยนา : Link

เครื่องประดับคาโพเทีย : Link

ชื่อตัวละคร Chito
ตัวละครหลัก ซอเซอร์เรส
Lv 62
ข้อคิดเห็นหัวข้อสะเก็ดแห่งโยนา EP.2
top

(เวลาจำกัด)แพ็คเกจของขวัญฟรี