เว็บบอร์ด

ทิ้งส่วนประกอบทำเควสโอดีลิธ่รา II
Mintion 2021-09-27 07:45
142 1 0 0
# 1
วันที่แก้ไขล่าสุด : 2021-09-27

ไปทิ้งส่วนประกอบของทำเควสโอดีลิธ่รา II สามารถกู้คืนได้ทีที่ไหนคะ (ขาดชิ้นที่1ที่เป็นรูป+)

ชื่อตัวละคร Mintion
ตัวละครหลัก เทเมอร์
Lv 56
# 2
วันที่แก้ไขล่าสุด : 2021-09-27

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเลย https://th.pearlabyss.com/Support/Qna/Index/PC

ชื่อตัวละคร Chito
ตัวละครหลัก ซอเซอร์เรส
Lv 63
ข้อคิดเห็นหัวข้อทิ้งส่วนประกอบทำเควสโอดีลิธ่รา II
top

(เวลาจำกัด)แพ็คเกจของขวัญฟรี