ระยะเวลากิจกรรม : 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 00:00 น. ~ 20 มีนาคม 2562 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์

  • · นักผจญภัยที่สมัครสมาชิกใหม่ หลังวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 00:00 น. เท่านั้นที่สามารถส่งคำขอเป็นเพื่อนได้
  • · นักผจญภัยหน้าใหม่ สามารถส่งคำขอเป็นเพื่อนให้นักผจญภัยรุ่นพี่ 1 ท่านเท่านั้น และไม่สามารถยกเลิกได้
      (ไม่สามารถส่งคำขอเป็นเพื่อนให้กับบัญชีที่ไม่มีใน Black Desert)
  • · นักผจญภัยรุ่นพี่จะต้องครอบครอง “แพ็คเกจซิลเวอร์” ขึ้นไป จึงจะสามารถรับคำขอเป็นเพื่อนจากนักผจญภัยหน้าใหม่

ปัจจุบันท่านมีคำขอเป็นเพื่อน 0 คน
ชื่อตระกูล ระดับที่ 1 ระดับที่ 2
บรรลุเลเวล 30 ซื้อแพ็คเกจ บรรลุเลเวล 50
-
-
-
-
-

เฉพาะนักผจญภัยที่ซื้อ แพ็คเกจซิลเวอร์ ขึ้นไปเท่านั้น จึงจะสามารถตรวจสอบรายชื่อร้องขอเป็นเพื่อนได้

ข้อควรทราบ