คอร์แซร์

ORIGINAL

จงรอข้าเสียเถิด ชาวโลกทั้งหลาย !
ข้าจะออกมาปรากฏกาย ในอีกไม่ช้านี้ ! ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า !

  • อาวุธทั่วไปเซเรนาก้า/มาเรก้า
  • ประเภทการต่อสู้ระยะใกล้

คอร์แซร์มีอาวุธหลักคือเซเรนาก้า, ดาบที่สามารถยืดขยายได้เมื่อโจมตี และมีอาวุธเสริมคือมาเรก้า, สมบัติแห่งท้องทะเลที่แฝงด้วยพลังแห่งคลื่นน้ำ คอร์แซร์สามารถใช้วิชาดาบได้อย่างอิสระราวกับสายน้ำ ไปพร้อมๆ กับการเคลื่อนที่โดยใช้เชือกที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
คอร์แซร์ ผู้เป็นเจ้าของสมญานามจิตวิญญาณแห่งมหาสมุทร จะใช้เชือกในการเคลื่อนที่เพื่อเข้าประชิดศัตรูทั้งด้านหน้า ด้านหลัง และกลางอากาศได้อย่างมีไหวพริบ พร้อมกับใช้ดาบที่สามารถยืดขยายได้ทิ่มแทงออกไปยังศัตรู และอาศัยจังหวะช่องว่างโจมตีศัตรูได้อย่างปราดเปรียว เหมือนกับคลื่นน้ำที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ซึ่งถือเป็นเสน่ห์ของอาชีพคอร์แซร์
นอกจากนี้ คอร์แซร์ยังสามารถใช้พลังของมาเรก้าในการแปลงร่างเป็นนางเงือกและเต้นระบำกับปลาวาฬโรแมนติก จนคลื่นยักษ์ก่อตัวขึ้นพร้อมที่จะถาโถมเข้าใส่ศัตรูได้ทุกเมื่อ
และอีกหนึ่งความพิเศษของคอร์แซร์ในฐานะโจรสลัดก็คือ การเคลื่อนที่ที่รวดเร็วเมื่ออยู่ในน้ำและสามารถอยู่ได้เป็นเวลานานนั่นเอง

SUCCESSION

ร้องเพลงถึงคลื่นยักษ์อันยิ่งใหญ่
พร้อมคลื่นน้ำแห่งความโรแมนติก !

  • อาวุธสืบทอดพลังเซเรนาก้า/มาเรก้า
  • ประเภทการต่อสู้ระยะใกล้

คอร์แซร์ที่เลือกสืบทอดพลังนั้น จะเริ่มออกการผจญภัยอีกครั้ง พร้อมกับมาเรก้าที่ถูกเสริมประสิทธิภาพด้วยบทเพลงแห่งคลื่นน้ำสุดท้ายของท้องทะเลเพ้อฝันที่หายไป คอร์แซร์ที่ล้อมด้วยพลังแห่งคลื่นยักษ์นั้น จะใช้พลังแห่งคลื่นน้ำด้วยมาเรก้า และเต้นระบำกับปลาวาฬโรแมนติก จนคลื่นยักษ์ก่อตัวขึ้นพร้อมที่จะถาโถมเข้าใส่ศัตรูได้ทุกเมื่อ เหล่าศัตรูจะไม่สามารถหลบหนีและพ้นทะเลของคอร์แซร์ได้ ถ้าหากคอร์แซร์มุดเข้าแกนกลางและสร้างละอองน้ำอย่างรุนแรง

เลือกอาชีพ

กรุณาตัวละครเพื่อออกตามหาความจริงในอดีตร่วมกับท่าน

คอร์แซร์

  • อาวุธทั่วไปเซเรนาก้า/มาเรก้า
  • ประเภทการต่อสู้ระยะใกล้

คอร์แซร์มีอาวุธหลักคือเซเรนาก้า, ดาบที่สามารถยืดขยายได้เมื่อโจมตี และมีอาวุธเสริมคือมาเรก้า, สมบัติแห่งท้องทะเลที่แฝงด้วยพลังแห่งคลื่นน้ำ คอร์แซร์สามารถใช้วิชาดาบได้อย่างอิสระราวกับสายน้ำ ไปพร้อมๆ กับการเคลื่อนที่โดยใช้เชือกที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
คอร์แซร์ ผู้เป็นเจ้าของสมญานามจิตวิญญาณแห่งมหาสมุทร จะใช้เชือกในการเคลื่อนที่เพื่อเข้าประชิดศัตรูทั้งด้านหน้า ด้านหลัง และกลางอากาศได้อย่างมีไหวพริบ พร้อมกับใช้ดาบที่สามารถยืดขยายได้ทิ่มแทงออกไปยังศัตรู และอาศัยจังหวะช่องว่างโจมตีศัตรูได้อย่างปราดเปรียว เหมือนกับคลื่นน้ำที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ซึ่งถือเป็นเสน่ห์ของอาชีพคอร์แซร์
นอกจากนี้ คอร์แซร์ยังสามารถใช้พลังของมาเรก้าในการแปลงร่างเป็นนางเงือกและเต้นระบำกับปลาวาฬโรแมนติก จนคลื่นยักษ์ก่อตัวขึ้นพร้อมที่จะถาโถมเข้าใส่ศัตรูได้ทุกเมื่อ
และอีกหนึ่งความพิเศษของคอร์แซร์ในฐานะโจรสลัดก็คือ การเคลื่อนที่ที่รวดเร็วเมื่ออยู่ในน้ำและสามารถอยู่ได้เป็นเวลานานนั่นเอง

  • อาวุธสืบทอดพลัง เซเรนาก้า/มาเรก้า
  • ประเภทการต่อสู้ระยะใกล้

คอร์แซร์ที่เลือกสืบทอดพลังนั้น จะเริ่มออกการผจญภัยอีกครั้ง พร้อมกับมาเรก้าที่ถูกเสริมประสิทธิภาพด้วยบทเพลงแห่งคลื่นน้ำสุดท้ายของท้องทะเลเพ้อฝันที่หายไป คอร์แซร์ที่ล้อมด้วยพลังแห่งคลื่นยักษ์นั้น จะใช้พลังแห่งคลื่นน้ำด้วยมาเรก้า และเต้นระบำกับปลาวาฬโรแมนติก จนคลื่นยักษ์ก่อตัวขึ้นพร้อมที่จะถาโถมเข้าใส่ศัตรูได้ทุกเมื่อ เหล่าศัตรูจะไม่สามารถหลบหนีและพ้นทะเลของคอร์แซร์ได้ ถ้าหากคอร์แซร์มุดเข้าแกนกลางและสร้างละอองน้ำอย่างรุนแรง

ปิด
top