รัน

ORIGINAL

การร่ายรำอันรุนแรง
ที่ปกคลุมท้องฟ้า

  • อาวุธทั่วไปลูกตุ้มขวาน / กระบี่
  • ประเภทการต่อสู้โจมตีระยะใกล้

รันหญิงสาวผู้มีทักษะการโจมตีที่อ้อนช้อยราวกับกำลังฟ้อนรำ
ใช้เชือกที่มีลูกตุ้มขวานผูกติดไว้ กับกระบี่ที่แหลมคมในการโจมตีศัตรู
มีความสามารถหลากหลาย ทั้งการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วจากระยะไกลเพื่อโจมตีศัตรู
หรือหลบหนีออกจากสถานการณ์ที่คับขันอย่างทันท่วงที
รันเป็นตัวละครเพียงคนเดียวที่มีทักษะพิเศษ ทำให้เดินเหินในอากาศได้
คู่ต่อกรของรันจะไม่สามารถหลุดพ้นไปจากลูกตุ้มขวานที่คอยกวัดแกว่งในวงกว้าง
และกระบี่ที่ฟาดฟันในระยะประชิด

AWAKENING TALENT

เลือดนั้น
ต้องล้างด้วยเลือด

  • อาวุธปลุกพลังดาบคู่
  • เครื่องดนตรีดาบคู่
  • ประเภทการต่อสู้โจมตีระยะใกล้

รันปลุกพลังที่มีพลังในการโจมตีอันรุนแรงจากศิลปะดาบ จะถือดาบคู่ที่เชื่อมคล้องกันด้วยโซ่เหล็กอาบเลือด
ถึงดาบคู่ของเธอจะไม่ได้มีขนาดใหญ่มาก แต่ก็สามารถโจมตีระยะไกลได้จากการโยนดาบคู่ออกไป แล้วดึงกลับมาด้วยโซ่เหล็ก
เนื่องจากมีทักษะพิเศษที่ช่วยให้สามารถบินไปในอากาศได้ เธอจึงสามารถบินไปหาศัตรูที่อยู่ในระยะไกลได้ในพริบตา
เพราะเหตุนี้เองที่ทำให้เธอมีระยะในการโจมตีศัตรูที่ไกลที่สุดในบรรดาอาชีพต่างๆ
ถ้าใช้ทักษะคอมโบของเธอได้อย่างคล่องแคล่ว ความเสียหายที่จะสร้างได้นั้นก็เหนือคำบรรยาย

เลือกอาชีพ

กรุณาตัวละครเพื่อออกตามหาความจริงในอดีตร่วมกับท่าน

รัน

  • อาวุธทั่วไปลูกตุ้มขวาน / กระบี่
  • ประเภทการต่อสู้โจมตีระยะใกล้

รันหญิงสาวผู้มีทักษะการโจมตีที่อ้อนช้อยราวกับกำลังฟ้อนรำ
ใช้เชือกที่มีลูกตุ้มขวานผูกติดไว้ กับกระบี่ที่แหลมคมในการโจมตีศัตรู
มีความสามารถหลากหลาย ทั้งการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วจากระยะไกลเพื่อโจมตีศัตรู
หรือหลบหนีออกจากสถานการณ์ที่คับขันอย่างทันท่วงที
รันเป็นตัวละครเพียงคนเดียวที่มีทักษะพิเศษ ทำให้เดินเหินในอากาศได้
คู่ต่อกรของรันจะไม่สามารถหลุดพ้นไปจากลูกตุ้มขวานที่คอยกวัดแกว่งในวงกว้าง
และกระบี่ที่ฟาดฟันในระยะประชิด

  • อาวุธปลุกพลัง เครื่องดนตรีดาบคู่
  • ประเภทการต่อสู้โจมตีระยะใกล้

รันปลุกพลังที่มีพลังในการโจมตีอันรุนแรงจากศิลปะดาบ จะถือดาบคู่ที่เชื่อมคล้องกันด้วยโซ่เหล็กอาบเลือด
ถึงดาบคู่ของเธอจะไม่ได้มีขนาดใหญ่มาก แต่ก็สามารถโจมตีระยะไกลได้จากการโยนดาบคู่ออกไป แล้วดึงกลับมาด้วยโซ่เหล็ก
เนื่องจากมีทักษะพิเศษที่ช่วยให้สามารถบินไปในอากาศได้ เธอจึงสามารถบินไปหาศัตรูที่อยู่ในระยะไกลได้ในพริบตา
เพราะเหตุนี้เองที่ทำให้เธอมีระยะในการโจมตีศัตรูที่ไกลที่สุดในบรรดาอาชีพต่างๆ
ถ้าใช้ทักษะคอมโบของเธอได้อย่างคล่องแคล่ว ความเสียหายที่จะสร้างได้นั้นก็เหนือคำบรรยาย

ปิด
top