Black Desert Remastered

เทเมอร์

ORIGINAL

เจ้าหญิงแห่งอาณาจักรล่มสลาย
ผู้ควบคุมโชคชะตา

 • อาวุธทั่วไปดาบสั้น / ประดับดาบ
 • ประเภทการต่อสู้โจมตีระยะใกล้

เทเมอร์ผู้ออกเดินทางตามหาโชคชะตาที่หายไปพร้อมๆ กับ 'เทพหมาป่าดำ'
มีดาบสั้นและประดับดาบเป็นอาวุธคู่กาย ใช้ศิลปะการต่อสู้ที่มาจากทางตะวันออก
ทักษะนั้นแบ่งออกเป็นของตน และของเทพหมาป่าดำ
เมื่ออัญเชิญเทพหมาป่าดำออกมา
ก็จะรวมทักษะที่มีเข้ากับเทพหมาป่าดำ
พูดง่ายๆ ก็คือ ศัตรูของเธอจะต้องเผชิญกับคู่ต่อสู้ถึงสองคนภายในคราวเดียวกัน

AWAKENING TALENT

ผู้เป็นเจ้าของเทพหมาป่าดำที่แท้จริง
จงตามพลังที่จะพังทลายผืนฟ้า

 • อาวุธปลุกพลังกระบอง
 • เครื่องดนตรีกระบอง
 • ประเภทการต่อสู้โจมตีระยะใกล้

เทเมอร์ปลุกพลังที่ได้กลายเป็นเจ้าของเทพหมาป่าดำที่แท้จริง
ได้รับ 'กระบอง' ที่เป็นของสืบทอดมาจากอาจารย์
นอกจากทักษะกระบองที่หลากหลาย ที่ใช้เพื่อพลิกวิกฤติฉุกเฉินต่างๆ
ทักษะนั้นยังมีพลังโจมตีที่รุนแรง ที่ศัตรูเองก็คาดไม่ถึง

SUCCESSION

ดาบสั้นที่ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง
จากความโกรธแค้นที่ถูกลืมเลือน

 • อาวุธสืบทอดพลังดาบสั้น/ประดับดาบ
 • ประเภทการต่อสู้โจมตีระยะใกล้

หลังสืบทอดพลังดาบสั้นและประดับดาบ จะกลับมาเป็นอาวุธคู่กายของเทเมอร์อีกครั้ง
ด้วยพลังของเทพหมาป่าดำ เธอจะสามารถระเบิดความโกรธที่ได้เก็บสะสมไว้ แล้วนำมาเป็นพลังในการต่อสู้ที่หลากหลาย
ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับเทพหมาป่าดำ ทำให้เธอก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆ และเคลื่อนไหวได้รวดเร็วขึ้น
จากทักษะใหม่ที่ได้รับ จะทำให้ดาบสั้นและประดับดาบของเธอแหลมคม และโจมตีได้กว้างยิ่งขึ้น
ไม่เพียงแต่สงครามขนาดเล็ก
เทเมอร์ในตอนนี้ สามารถสร้างสีสันได้เป็นอย่างดีในสงครามขนาดใหญ่
ศัตรูที่ตกอยู่ในการโจมตีของเธอ จะได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากการโจมตีที่ต่อเนื่อง

เลือกอาชีพ

กรุณาตัวละครเพื่อออกตามหาความจริงในอดีตร่วมกับท่าน

เทเมอร์

 • อาวุธทั่วไปดาบสั้น / ประดับดาบ
 • ประเภทการต่อสู้โจมตีระยะใกล้

เทเมอร์ผู้ออกเดินทางตามหาโชคชะตาที่หายไปพร้อมๆ กับ 'เทพหมาป่าดำ'
มีดาบสั้นและประดับดาบเป็นอาวุธคู่กาย ใช้ศิลปะการต่อสู้ที่มาจากทางตะวันออก
ทักษะนั้นแบ่งออกเป็นของตน และของเทพหมาป่าดำ
เมื่ออัญเชิญเทพหมาป่าดำออกมา
ก็จะรวมทักษะที่มีเข้ากับเทพหมาป่าดำ
พูดง่ายๆ ก็คือ ศัตรูของเธอจะต้องเผชิญกับคู่ต่อสู้ถึงสองคนภายในคราวเดียวกัน

 • อาวุธปลุกพลัง เครื่องดนตรีกระบอง
 • ประเภทการต่อสู้โจมตีระยะใกล้

เทเมอร์ปลุกพลังที่ได้กลายเป็นเจ้าของเทพหมาป่าดำที่แท้จริง
ได้รับ 'กระบอง' ที่เป็นของสืบทอดมาจากอาจารย์
นอกจากทักษะกระบองที่หลากหลาย ที่ใช้เพื่อพลิกวิกฤติฉุกเฉินต่างๆ
ทักษะนั้นยังมีพลังโจมตีที่รุนแรง ที่ศัตรูเองก็คาดไม่ถึง

 • อาวุธสืบทอดพลัง ดาบสั้น/ประดับดาบ
 • ประเภทการต่อสู้โจมตีระยะใกล้

หลังสืบทอดพลังดาบสั้นและประดับดาบ จะกลับมาเป็นอาวุธคู่กายของเทเมอร์อีกครั้ง
ด้วยพลังของเทพหมาป่าดำ เธอจะสามารถระเบิดความโกรธที่ได้เก็บสะสมไว้ แล้วนำมาเป็นพลังในการต่อสู้ที่หลากหลาย
ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับเทพหมาป่าดำ ทำให้เธอก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆ และเคลื่อนไหวได้รวดเร็วขึ้น
จากทักษะใหม่ที่ได้รับ จะทำให้ดาบสั้นและประดับดาบของเธอแหลมคม และโจมตีได้กว้างยิ่งขึ้น
ไม่เพียงแต่สงครามขนาดเล็ก
เทเมอร์ในตอนนี้ สามารถสร้างสีสันได้เป็นอย่างดีในสงครามขนาดใหญ่
ศัตรูที่ตกอยู่ในการโจมตีของเธอ จะได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากการโจมตีที่ต่อเนื่อง

ปิด
top
ระยะเวลาจำกัด แพ็คเกจภูเขาหิมะแห่งนิรันดร์ ซื้อแพ็คเกจภูเขาหิมะแห่งนิรันดร์

(เวลาจำกัด)แพ็คเกจของขวัญฟรี