Black Desert Remastered

ชายย์

ORIGINAL

อย่ามัวคิดมาก ออกมาเล่นกันดีกว่า

  • อาวุธทั่วไปเฟอร์ลัง / วิชลี่
  • ประเภทการต่อสู้สนับสนุน / ช่วยเหลือ

อาชีพที่สามารถใช้ทักษะเพื่อป้องกันตัวเองและผองเพื่อนนักผจญภัยพร้อมกับต่อสู้ในเวลาเดียวกัน
ชายย์สามารถโจมตีศัตรูด้วยการขว้างเฟอร์ลังที่มีขนาดเท่าตัว และสามารถหลบหลีกออกมาจากสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
เนื่องจากชายย์สามารถปกป้องและรักษาเพื่อนนักผจญภัยของตนได้ ชายย์จึงมีบทบาทที่สำคัญในสนามรบ
แต่สิ่งที่ทุกคนคิดเมื่ออยู่กับชายย์คือ "รู้สึกอยากปกป้องยังไงก็ไม่รู้..."

AWAKENING TALENT

ปิ๊ก! ปิ๊ก! ถ้ากำลังหวาดกลัว ก็ลองมาฟังการบรรเลงเพลงของข้าสิ ดีขึ้นแล้วใช่ไหม ?

  • อาวุธปลุกพลังซอล
  • เครื่องดนตรีซอล
  • ประเภทการต่อสู้สนับสนุน/ช่วยเหลือ, เวทมนตร์ระยะใกล้

ภาพหลอนสีดำที่เคยขโมยความทรงจำของชายย์ไปในอดีตได้ทำให้เธอตกอยู่ในความกลัวและความกังวล
แต่ด้วยบทเพลงแห่งแสงที่เธอได้เรียนรู้จากอาร์ทีนี่ ก็ได้ทำให้เธอเอาชนะความกลัวและค้นพบพรสววรค์ของตนที่สามารถช่วยเหลือเพื่อนผอง
ชายย์ได้รู้ซึ้งถึงความประทับใจ, ความบริสุทธิ์ และความสนุกที่เป็นคุณค่าที่แท้จริงของดนตรีจากอาร์ทีนี่ พร้อมได้รับการสืบทอดเครื่องบรรเลงเพลงมหัศจรรย์ 'ซอล'
เมื่อใช้ 'ซอล' รวมพลังกับ 'วิชลี่' และดึงพลังที่แท้จริงออกมา พลังมหัศจรรย์นี้ จะสามารถส่งผลอันมหาศาลให้กับสิ่งรอบข้างตามเพลงที่บรรเลง
หากการบรรเลงของชายย์ถูกใช้ในสนามรบอย่างถูกวิธี เธอจะสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อนผองได้เป็นอย่างดี

เลือกอาชีพ

กรุณาตัวละครเพื่อออกตามหาความจริงในอดีตร่วมกับท่าน

ชายย์

  • อาวุธทั่วไปเฟอร์ลัง / วิชลี่
  • ประเภทการต่อสู้สนับสนุน / ช่วยเหลือ

อาชีพที่สามารถใช้ทักษะเพื่อป้องกันตัวเองและผองเพื่อนนักผจญภัยพร้อมกับต่อสู้ในเวลาเดียวกัน
ชายย์สามารถโจมตีศัตรูด้วยการขว้างเฟอร์ลังที่มีขนาดเท่าตัว และสามารถหลบหลีกออกมาจากสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
เนื่องจากชายย์สามารถปกป้องและรักษาเพื่อนนักผจญภัยของตนได้ ชายย์จึงมีบทบาทที่สำคัญในสนามรบ
แต่สิ่งที่ทุกคนคิดเมื่ออยู่กับชายย์คือ "รู้สึกอยากปกป้องยังไงก็ไม่รู้..."

  • อาวุธปลุกพลัง เครื่องดนตรีซอล
  • ประเภทการต่อสู้สนับสนุน/ช่วยเหลือ, เวทมนตร์ระยะใกล้

ภาพหลอนสีดำที่เคยขโมยความทรงจำของชายย์ไปในอดีตได้ทำให้เธอตกอยู่ในความกลัวและความกังวล
แต่ด้วยบทเพลงแห่งแสงที่เธอได้เรียนรู้จากอาร์ทีนี่ ก็ได้ทำให้เธอเอาชนะความกลัวและค้นพบพรสววรค์ของตนที่สามารถช่วยเหลือเพื่อนผอง
ชายย์ได้รู้ซึ้งถึงความประทับใจ, ความบริสุทธิ์ และความสนุกที่เป็นคุณค่าที่แท้จริงของดนตรีจากอาร์ทีนี่ พร้อมได้รับการสืบทอดเครื่องบรรเลงเพลงมหัศจรรย์ 'ซอล'
เมื่อใช้ 'ซอล' รวมพลังกับ 'วิชลี่' และดึงพลังที่แท้จริงออกมา พลังมหัศจรรย์นี้ จะสามารถส่งผลอันมหาศาลให้กับสิ่งรอบข้างตามเพลงที่บรรเลง
หากการบรรเลงของชายย์ถูกใช้ในสนามรบอย่างถูกวิธี เธอจะสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อนผองได้เป็นอย่างดี

ปิด
top
ระยะเวลาจำกัด แพ็คเกจภูเขาหิมะแห่งนิรันดร์ ซื้อแพ็คเกจภูเขาหิมะแห่งนิรันดร์

(เวลาจำกัด)แพ็คเกจของขวัญฟรี