สไตรเกอร์

ORIGINAL

ก้าวข้ามขีดจำกัด
ของร่างกาย

  • อาวุธทั่วไปเกราะมือ / เกราะแขน
  • ประเภทการต่อสู้โจมตีระยะใกล้

สไตรเกอร์ผู้มีร่างกายเป็นอาวุธ ปกป้องมือที่ทรงพลังด้วยเกราะมือ และแขนอันแข็งแกร่งด้วยเกราะแขน
ผสมผสานทักษะต่างๆ ได้อย่างลงตัว ราวกับใช้ทักษะเพียงทักษะเดียวในการโจมตีอย่างไม่หยุดหย่อน
นอกจากจะมีความสามารถในการจับและลอยที่โดดเด่นแล้ว
ยังสามารถใช้ทุกทักษะได้อย่างต่อเนื่อง ราวกับสายน้ำที่ไหลอย่างไม่มีวันหยุด

AWAKENING TALENT

เคยเสี่ยงชีวิตตัวเอง
เพื่อการต่อสู้หรือไม่ ?

  • อาวุธปลุกพลังเกราะไหล่
  • เครื่องดนตรีเกราะไหล่
  • ประเภทการต่อสู้โจมตีระยะใกล้

สไตรเกอร์ที่สามารถเอาชนะในการต่อสู้กับตนเองได้ จะเรียกพลังที่ซ่อนอยู่ภายในของตนว่า 'จิตเลียนแบบ'
สไตรเกอร์ปลุกพลังนั้น จะต่อสู้อย่างโหดเหี้ยมราวกับสติสัมปชัญญะที่มีอยู่ได้หลุดหายไป
ทักษะการจับเดิมที่มีอยู่ก็จะแตกแขนงออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด สร้างความได้เปรียบในการต่อสู้ที่มีคู่ต่อสู้จำนวนไม่มาก
ถ้าได้ลองสู้กับศัตรูแล้ว จะเชื่อมต่อตนเองกับจิตเลียนแบบแล้วโจมตีศัตรูอย่างต่อเนื่องโดยไร้ความปราณี

เลือกอาชีพ

กรุณาตัวละครเพื่อออกตามหาความจริงในอดีตร่วมกับท่าน

สไตรเกอร์

  • อาวุธทั่วไปเกราะมือ / เกราะแขน
  • ประเภทการต่อสู้โจมตีระยะใกล้

สไตรเกอร์ผู้มีร่างกายเป็นอาวุธ ปกป้องมือที่ทรงพลังด้วยเกราะมือ และแขนอันแข็งแกร่งด้วยเกราะแขน
ผสมผสานทักษะต่างๆ ได้อย่างลงตัว ราวกับใช้ทักษะเพียงทักษะเดียวในการโจมตีอย่างไม่หยุดหย่อน
นอกจากจะมีความสามารถในการจับและลอยที่โดดเด่นแล้ว
ยังสามารถใช้ทุกทักษะได้อย่างต่อเนื่อง ราวกับสายน้ำที่ไหลอย่างไม่มีวันหยุด

  • อาวุธปลุกพลัง เครื่องดนตรีเกราะไหล่
  • ประเภทการต่อสู้โจมตีระยะใกล้

สไตรเกอร์ที่สามารถเอาชนะในการต่อสู้กับตนเองได้ จะเรียกพลังที่ซ่อนอยู่ภายในของตนว่า 'จิตเลียนแบบ'
สไตรเกอร์ปลุกพลังนั้น จะต่อสู้อย่างโหดเหี้ยมราวกับสติสัมปชัญญะที่มีอยู่ได้หลุดหายไป
ทักษะการจับเดิมที่มีอยู่ก็จะแตกแขนงออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด สร้างความได้เปรียบในการต่อสู้ที่มีคู่ต่อสู้จำนวนไม่มาก
ถ้าได้ลองสู้กับศัตรูแล้ว จะเชื่อมต่อตนเองกับจิตเลียนแบบแล้วโจมตีศัตรูอย่างต่อเนื่องโดยไร้ความปราณี

ปิด
top