Black Desert Remastered

อาร์เชอร์

ORIGINAL

ผู้พิทักษ์ธรณี
บุตรของซิลเวียที่ถูกหลงลืม

  • อาวุธทั่วไปหน้าไม้ / รากอน
  • ประเภทการต่อสู้เวทมนต์ระยะไกล

หน้าไม้ที่ดัดแปลงขึ้นมาใหม่ โดยเน้นที่ความรวดเร็ว
รากอนที่คล้ายถุงมือพิเศษ ที่สามารถยืมพลังของแสงมาใช้ได้อย่างยอดเยี่ยม
อาร์เชอร์สามารถจัดการกับศัตรูที่ได้รับมอบหมายได้อย่างง่ายดาย
เขาสามารถเคลื่อนไหวและยิงลูกศรเข้าโจมตีศัตรูได้อย่างไม่หยุดหย่อน
และยังสามารถรวบรวมพลังไว้เพื่อการโจมตีที่หนักหน่วง ถือได้ว่าเป็นตัวละครที่มีลูกเล่นที่หลากหลาย

AWAKENING TALENT

ลูกศรนี้
มีไว้เพื่อปกป้องต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์

  • อาวุธปลุกพลังธนูใหญ่
  • เครื่องดนตรีธนูใหญ่
  • ประเภทการต่อสู้โจมตีระยะไกล

ด้วยธนูใหญ่ที่มีขนาดและอนุภาพมากกว่าธนูทั่วๆ ไป
อาร์เชอร์ใช้สิ่งนี้เป็นอาวุธคู่กายในการจับตามองเหตุการณ์ในสนามรบ
ธนูใหญ่ของเขามีระยะยิงที่ยาวไกล และมีลูกศรยักษ์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังทำลายล้าง
เมื่อรวมกับความเร็วที่อาร์เชอร์มีแล้ว ความเสียหายที่สามารถสร้างได้นั้นก็เกินบรรยาย
นอกจากนี้การเปลี่ยนอาวุธจากหน้าไม้เป็นธนูใหญ่ หรือจากธนูใหญ่มาเป็นหน้าไม้นั้น ยังสามารถทำได้อย่างเสรีอีกด้วย

เลือกอาชีพ

กรุณาตัวละครเพื่อออกตามหาความจริงในอดีตร่วมกับท่าน

อาร์เชอร์

  • อาวุธทั่วไปหน้าไม้ / รากอน
  • ประเภทการต่อสู้เวทมนต์ระยะไกล

หน้าไม้ที่ดัดแปลงขึ้นมาใหม่ โดยเน้นที่ความรวดเร็ว
รากอนที่คล้ายถุงมือพิเศษ ที่สามารถยืมพลังของแสงมาใช้ได้อย่างยอดเยี่ยม
อาร์เชอร์สามารถจัดการกับศัตรูที่ได้รับมอบหมายได้อย่างง่ายดาย
เขาสามารถเคลื่อนไหวและยิงลูกศรเข้าโจมตีศัตรูได้อย่างไม่หยุดหย่อน
และยังสามารถรวบรวมพลังไว้เพื่อการโจมตีที่หนักหน่วง ถือได้ว่าเป็นตัวละครที่มีลูกเล่นที่หลากหลาย

  • อาวุธปลุกพลัง เครื่องดนตรีธนูใหญ่
  • ประเภทการต่อสู้โจมตีระยะไกล

ด้วยธนูใหญ่ที่มีขนาดและอนุภาพมากกว่าธนูทั่วๆ ไป
อาร์เชอร์ใช้สิ่งนี้เป็นอาวุธคู่กายในการจับตามองเหตุการณ์ในสนามรบ
ธนูใหญ่ของเขามีระยะยิงที่ยาวไกล และมีลูกศรยักษ์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังทำลายล้าง
เมื่อรวมกับความเร็วที่อาร์เชอร์มีแล้ว ความเสียหายที่สามารถสร้างได้นั้นก็เกินบรรยาย
นอกจากนี้การเปลี่ยนอาวุธจากหน้าไม้เป็นธนูใหญ่ หรือจากธนูใหญ่มาเป็นหน้าไม้นั้น ยังสามารถทำได้อย่างเสรีอีกด้วย

ปิด
top
ระยะเวลาจำกัด แพ็คเกจภูเขาหิมะแห่งนิรันดร์ ซื้อแพ็คเกจภูเขาหิมะแห่งนิรันดร์

(เวลาจำกัด)แพ็คเกจของขวัญฟรี